Läkemedelsföretaget Cyrenaic Pharmaceuticals har i en klinisk undersökning (fas IIa) funnit att läkemedlet CYR-101 har effekt mot negativa och kognitiva symptom vid schizofreni.

CYR-101 har inte effekt på dopamin utan verkar blockerande på 5-HT2A och sigma-2 receptorer.

Inga allvarligare biverkningar har noterats som viktuppgång, extrapyramidala biverkningar eller prolaktinhöjning.

Läs mer i Businesswire.

Du har inte rätt att posta kommentarer