Risperdal

Professor Grace har studerat neuroleptikas effekter i 30 år och har nu kommit på hur de fungerar.

Det är inte för mycket dopamin utan hjärncellerna är för känsliga för dopamin.

Neuroleptikas effekt är att göra hjärncellerna mindre känsliga för dopamin och inaktiverar dem.

Detta stämmer med att effekten av neuroleptika stegras under flera veckor och kommer inte direkt för att sedan minska, vilket skulle hända om effekten var dopaminblockad och för mycket dopamin.

Professor Grace skulle vilja ha läkemedel som direkt förhindrade överreaktiviteten.

Möjligen kan vissa läkemedel som verkar via GABA minska överreaktiviteten för dopamin och därmed ha antipsykotisk effekt och vara bättre än dagens neuroleptika.

Läs mer på EurekAlert.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2014-07-06 20:59
Nej, jag har inte läst något mer om detta. Men i dagarna har kommit ett nytt förslag av uppdelning av schizofreni.
Typ A. Hyperdopamin
Typ B. Normalt dopamin.

http://bjp.rcpsych.org/content/205/1/1.abstract

Tidigare har sagts att normalt dopamin gör att man inte får effekt av antipsykotika.
vnv
#2 vnv 2014-07-06 20:51
Intressant! Något nytt i detta ämne?
*Äter 1 mg Risperiodon per dygn!*
:-)
Vatten
#1 Vatten 2011-10-27 10:22
Neuroleptika ökar dopaminkänsligheten vilket kan ses på de chorea-liknande biverkningarna med plötsliga och ryckiga rörelser utan medveten eller viljemässig intentionalitet. Dessa brukar normal gå under den för dessa fenomen vilseledande termen tardiv dyskinesi. Att dopamin D2 uppregleras efter långtidsanvändning av vissa neuroleptika är rimligen inte ett tecken på nedreglerad dopaminkänslighet utan tvärtom.

Du har inte rätt att posta kommentarer