Rökavvänjningsläkemedlet Champix, som innehåller det nikotinliknande ämnet vareniklin, har i en klinisk utprovning visats ge effekt mot vissa kognitiva symptom vid schizofreni.

Det krävs dock ytterligare studier för att visa vilken betydelse dessa förbättringar har i praktiken.

Läs mer i Neuropsychopharmacology.

Det finns ytterligare en till studie på Champix med liknande resultat.

Du har inte rätt att posta kommentarer