schizofreni

En studie från Karolinska Institutet visar att en dopaminstabiliserare ACR16 eller pridopidin kan verka också via en tidigare okänd mekanism.

Forskarna har funnit att vid låga koncentrationer binds ACR16 till sigma-1 receptorn i hjärnan, som är viktig för nervcellens funktion och överlevnad.

Denna nya kunskap kan användas för att utveckla framtida behandlingar för schizofreni, ofrivillig Parkinsontremor och neurodegenerativa sjukdomar.

Läs mer i MedicalXpress.

Du har inte rätt att posta kommentarer