Antibiotika som vanligen används mot tonåringars acne, minocyclin, kommer att testas som behandling mot psykos hos personer med schizofreni.

Denna studie kan öka kunskapen om orsakerna till psykisk sjukdom.

Forskningen har sitt ursprung i Japan där fallbeskrivningar finns av patienter med schizofreni och infektion som blivit dramatiskt förbättrade i psykossymtomen efter att ha fått antibiotika.

Forskningsstudier i Israel, Pakistan, och Brasilien har visat lyckade resultat.

Forskarna vid National Institute for Health Research i England som ska påbörja en större studie, tror att schizofreni och andra psykiska sjukdomar kan bero på inflammation i hjärnan.

Läs mer här

Du har inte rätt att posta kommentarer