En meta-analys av dopamin-avbildningsstudier för schizofreni rapporterar förhöjd presynaptisk dopaminfunktion.

I kontrast fanns ingen förändring i dopamintransportöraktivitet och en liten antipsykotika beroende ökning i dopamin 2/3 (D2/3) receptorer.

Studien föreslår att framtida antipsykotika bör verka på presynaptisk reglering av dopaminsyntes snarare än att blockera D2 receptorer som dagens antipsykotika gör.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2012-05-03 08:30
En positiv fördel med presynaptiskt verkande antipsykotika vore att det skulle antagligen inte bli lika hög psykosrisk när man avbryter medicineringen tvärt. Idag är detta med dagens antipsykotika ett stort problem och psykosrisken ökar 5-10 gånger när medicineringen med antipsykotika avbryts tvärt.
ErikAbrahamsson29
#2 ErikAbrahamsson29 2012-04-16 12:39
går inte o veta nåt kring ämnet man vill ju behålla lite av sin kreativa sjukhet med
Nissegossen
#1 Nissegossen 2012-04-14 18:14
Den här analysen är intressant. Detta för att membranpumpen har alltid stått i centrum och alla gamla och nya antipsykotika har verkat hämmande på själva överföringen och jag som stått på stordos, kan bara bejaka denna forskning och applådera den. Om vi får ett nytt antipsykotika med minimala doser medicin så är detta Guld värt för, att om det är så kräver dopaminblockerare i ett förstadium innan membranpumpen, antagligen en mycket mindre dos läkemedel som fungerar betydligt bättre än de nuvarande medicinerna.
Som slutkommentar här, är det gamla ordspråket; Bättre att stämma i bäcken, än i ån!

Du har inte rätt att posta kommentarer