Cannabidiol

Cannabidiol (CBD), som finns i cannabis, minskade signifikant psykotiska symptom vid schizofreni enligt en ny klinisk studie.

En fyra veckors randomiserad klinisk studie skedde där cannabidiol jämfördes med antipsykotikat amisulprid (Solian) vid schizofreni.

Båda preparaten gav signifikant förbättring, men cannabidiol hade lindrigare biverkningar.

Cannabidiol verkar utöva sin antipsykotiska effekt på ett helt nytt sätt och via ett ämne i hjärnan som heter anandamid.

Läs mer här.

Originalartikeln kan läsas hos Translational Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2012-05-12 20:27
Väldigt intressant att det verkar på nytt sätt. Kanske de som inte får effekt av Leponex/Clozapine får effekt av cannabidiol? Kanske också att cannabidiol går att kombinera med dagens antipsykotika så att man får bättre effekt. Verkligen spännande! Detta borde man verkligen satsa på.

Du har inte rätt att posta kommentarer