Lilly

Det amerikanska läkemedelsföretaget Eli Lilly meddelar att deras nya antipsykotikum LY2140023, som verkar via glutamat, misslyckades nå målen för effektivitet i det första av två sluttesterna.

En annan prövning av preparatet pågår och resultatet kommer senare i år.

Preparatet testas också i kombination med atypiska antipsykotika och det resultatet kommer också snart.

Läs mer hos Reuters.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2012-07-13 19:18
Tyvärr är det ont om information om dessa prövningar, men de verkat skett mot återfall vid schizofreni och under en månad. Om det är så för alla prövningar, så tror jag de är felaktigt upplagda. De borde testat först på nyinjuknade som aldrig fått antipsykotika för att utesluta att neuroleptikautsättning stör det hela.
Admin1
#2 Admin1 2012-07-12 13:54
Kanske är det svårare att utprova ett antipsykotikum, som verkar på ett helt nytt sätt. De som fick glutamatpreparatet hade säkert haft neuroleptika innan. Jag tror att om man byter från dagens antipsykotika till glutamat, så måste man trappa ner neuroleptikan de första 1-2 månaderna. Kom ihåg att om man slutar tvärt med dagens antipsykotika så ökar psykosrisken 5-10 gånger. Detta kan vara orsaken till det dåliga resultatet i den här prövningen.
Vatten
#1 Vatten 2012-07-12 12:56
Jag hade varit enormt förvånad om glutamat (adhd-npf.com/schizofreni-orsaker-glutamat/) medicinering lyckades någon gång utan att först åtgärda orsakerna till den låga glutamatnivån, det säger sig självt att det inte går och aldrig kommer att göra det tills orsakerna är klarlagda. Glutamat är det största transmittosystemet och står för runt av 40% av den neurala transmissionen. Men visst är medicinbolagen skickligare idag än tidigare på att göra reklam för sina strävanden att tjäna pengar. Det nämns dock inte speciellt ofta att de lägger lika mycket på marknadsföring, vågar man undra varför?

Du har inte rätt att posta kommentarer