antibiotika

Antibiotikat minocyklin upptäcktes av en slump i Japan att den minskade schizofrenisymptom.

Sedan dess har ytterligare studier gjorts på behandling av schizofreni med minocyklin och förbättringar förutom av positiva symptom utan också av negativa och kognitiva symptom har setts.

Ytterligare studier pågår för att se vilken effekt minocyklin ger vid schizofreni och om det ger effekt även när Clozapine inte ger effekt.

Hur minocylin utövar sin effekt är oklart, men man tror att det kan vara via en antiinflammatorisk effekt.

En fördel med minocyklin är att det är billigt och säkert, men också att det redan finns som läkemedel i USA, men inte i Sverige.

Läs mer i PsychiatryOnline.