Adasuve, som är ett antipsykotikum loxapin i en handhållen inhalator, har blivit godkänd i USA för behandling av agitation vid bipolär eller schizofreni. Medlet kan också komma att bli godkänt i EU under det första kvartalet 2013.

Vid inhalation så fås snabb effekt mot agitationen.

Läs mer hos Marketwatch.