Personer med psykiska sjukdomar, som schizofreni, depression och bipolär, som deltager i utprovningar av nya läkemedel har signifikant förhöjd risk att dö jämfört med normalpersoner visar en ny studie.

Schizofreni hade störst riskökning 3,8 gånger följt av depression och bipolär med 3,15 resp 3 gånger.

Kort eller mediumbehandling med atypiska antipsykotika, SSRI-antidepressiva och SNRI-antidepressiva gav ingen riskökning.

Läs mer i Healio.com.