Tidigare har rapporterats om att bättre behandling av diabetes vid schizofreni kan förbättra kognitionen, eftersom diabetes kan ge kognitiv nedsättning.

Forskarna har nu gjort prekliniska studier på teasaponin, som finns i grönt te och DHA, som finns i omega-3 preparat, som tyder på att det kan vara en tilläggsbehandling för att minska hjärninflammationen som är kopplad till fetma, diabetes typ 2 och kognitiv nedsättning.

Läs mer hos MedicalXpress.