Ökad förståelse för betydelsen av inflammation och oxidativ stress vid psykiska sjukdomar har skapat ledtrådar till nya terapier.

Ett sådant läkemedel är N-acetylcystein (som finns som slemlösande brustabletter idag på apoteken). som undergår kliniska tester och som verkar ha viss effekt mot schizofreni, bipolär, depression mfl.

Acetylcystein har antioxidativ effekt, antiinflammatorisk effekt, ökar nervtillväxtfaktorer, ökar bildning av nya nervceller och minskar celldöd.

Den förbättrar också felfungerande mitokondrier.

Vid schizofreni verkar den minska negativa symptom och vid bipolär depressioner.

Förutom Acetylcystein finns det andra läkemedel som kan ge liknande effekter, som acetylsalicylsyra, NSAID, statiner, omega-3 samt även vissa antidiabetiska läkemedel med pioglitazon.

Läs mer hos MedicalXpress.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2013-10-09 12:36
De som främst bör prova sådana här medel är nog de som får dålig effekt av antipsykotika, vilket kanske kan tyda på inflammation. Annars gör forskarna fel, när de studerar sådana här medel de studerar bara symptom, men de borde också se om återfallsrisken i psykos förändras. Det skulle inte förvåna mig om t.ex omega-3 kan minska återfallsrisken i psykos.
Geta
#1 Geta 2013-10-08 15:20
Statiner förstör mitokondrierna, så att man får problem med musklerna.

Du har inte rätt att posta kommentarer