Acadia

Läkemedelsföretaget Acadia har fått sitt antipsykotikum Nuplazid (pimavanserin) preliminärt godkänd i USA mot psykoser vid Parkinsons sjukdom.

Preparatet verkar via serotonin och den receptor, som gör att nyare antipsykotika inte ger så mycket stelhet och darrningar. Preparatet tros bli godkänt officiellt i maj.

Studier pågår på att ge Nuplazid, som tillägg till antipsykotika vid schizofreni för bättre effekt och mindre rörelsebiverkningar. Nuplazid kan bli ett preparat, som kan göra att Haldol och andra gamla antipsykotika blir nyare antipsykotika och får mindre biverkningar.

Läs mer hos MedPageToday.

En ny behandling ger hopp åt alla de med Parkinsons sjukdom som drabbas av vanföreställningar. De alternativ som finns i dag riskerar att förvärra sjukdomen och kan vara direkt livsfarliga.

Läs mer i Aftonbladet. Tack Nissegossen för tipset!

Denna medicin genomgår också testningar mot schizofreni, där det ges som tillägg till antipsykotika för att få bättre effekt.

Medicinen verkar via serotonin och alltså inte alls dopamin.

 

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2016-04-01 20:05
Preparatet verkar vid Parkinson ha biverkningar. Det positiva är att 20 % kan slippa sjukhem. Man måste behandla 91 personer för att 7 skall få full effekt, men 5 allvarliga biverkningar och ett dödsfall inträffar.

Läs mer här:
http://www.fiercebiotech.com/story/fda-adcomm-experts-acknowledge-problems-give-thumbs-acadias-parkinsons-anti/2016-03-29
Admin1
#3 Admin1 2016-03-30 18:47
Positivt om det kunde göra gamla antipsykotika till nyare antipsykotika och fler antipsykotika skulle finnas med mindre viktökning. Naturligtvis krävs tid för att konstatera detta. Sedan kan kanske den antipsykotiska effekten förbättras också.

Nyare antipsykotika sägs ha hjärnskyddande effekt och kanske kan Nuplazid ge gamla antipsykotika hjärnskyddande effekt också. Den hjärnskyddande effekten om den har det, när det ges ensamt utan antipsykotika kan vara intressant också för neurodegenerativa sjukdom, men frågan är om den är tillräckligt stor där.
Admin1
#2 Admin1 2013-11-05 13:31
Det vore intressant att testa detta preparat på personer, som får ingen effekt av antipsykotika, därför att dopaminet inte är förhöjt då och då fås ingen effekt. Detta preparat verkar via serotonin och kanske därför kan ge effekt.

Jag funderar också vad som skulle hända om man ökar på dopaminet hos de som inte får effekt med mediciner mot Parkinson, som höjer dopamin. Får man effekt av anitpsykotika plötsligt då eller kanske blir det bara ännu värre.
Admin1
#1 Admin1 2013-11-02 15:29
Det här företaget försökte tidigare ta fram en variant av Leponex/Clozapine, som skulle ge mindre biverkningar, men tyvärr effekten blev för dålig, så att det projektet lades ner. Annars måste man säga att det var ett lovvärt försök. Hoppas på bättre lycka denna gång.

Det intressanta med serotoninpreparatet är inte bara symptomreduktion utan också effekten på återfall i psykos.

Du har inte rätt att posta kommentarer