Forskare i Israel har gjort en upptäckt, som kanske kan leda till utveckling av ny behandling och ny diagnostik av schizofreni.

Autofagi är en renhållningsmekanism i kroppen för ta bort onödiga eller icke-fungerande cellkomponenter.

När autofagin blockeras så kan cellen dö.

I Alzheimers har blockering av autofagi orsakat hjärncellsdöd.

I studier på schizofreni fann de minskade nivåer av proteinet beclin 1 i hippocampus, som styr minne inlärning. Beclin 1 startar autofagi, så brist på detta protein kan orsaka celldöd.

Läkemedel som ökar nivåerna av beclin 1 och som startar autofagin igen kan vara ett sätt att behandla schizofreni tror forskarna.

I blodet var nivåerna av beclin 1 normala, vilket tyder på att bristen finns främst i hippocampus.

Forskarna tror att minskningen av beclin 1 gör att ett annat protein ANDP ökar i vita blodkroppar och att mäta nivåerna av ANDP kan kanske användas för att diagnosticera schizofreni med ett blodprov.

Forskare har tagit en del av ANDP, som kallas för NAP, som de tror kan få betydelse för behandlingen av schizofreni.

Läs mer hos Science Codex.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2013-12-31 15:35
Problemet med denna typ av medicin är att den måste ges tidigt och innan nivåerna sjunkit så det blir celldöd. Kanske vid första tecken på psykos eller rent av innan det och vid tidiga tecken på psykos.
Ready
#1 Ready 2013-12-31 15:30
Äntligen en riktigt nyhet.

Du har inte rätt att posta kommentarer