Minnen av större kroppsliga eller psykologiska trauman, som krig eller övergrepp, varar ofta i år och kan orsaka ångestsjukdomar, som PTSD.

En ny studie på möss tyder på att läkemedel, som är histon deacetylashämmare, kan tillsammans med beteendeterapi minska gamla minnens känslomässiga störningar.

Detta kan bli en ny behandling mot PTSD och andra typer av ångest.

Från Schizophreniaforum.org.

Du har inte rätt att posta kommentarer