En undergrupp av personer med schizofreni har identifierats genom att undersöka hjärnan hos avlidna upptäcktes att 50 % hade mycket låga nivåer av adenosin A2A receptorn.

De som hade detta hade motoriska eller rörelse-störningar. De hittade också en epigenetisk orsak till varför receptorerna var färre.

Den här receptorn finns i basala ganglierna, som kontrollerar rörelserna och dessutom hämmar den aktiviteten av dopamin-2-receptorn, som antipsykotika blockerar.

Detta gör att kliniska studier planeras genom att identifiera de med brist på denna receptor och sedan behandla med en stimulerare av adenosin A2A-receptorn, så att t.ex lägre doser av antipsykotika kan användas.

Läs mer i MedicalXpress

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2014-02-06 14:10
Visst spelar du dragspel också då? Så du ger dig själv musik- och dansterapi mot psykoser. :-)
Geta
#3 Geta 2014-02-06 13:57
Jag brukar också dansa när jag blir psykotisk. Därför är jag lite försiktig med medryckande musik.
Admin1
#2 Admin1 2014-02-06 13:42
Dr Fred Freese, som är amerikansk psykolog och har schizofreni, brukar dansa till ABBA, när han känner sig psykotisk eller försämrad.

Det jag undrar är om motion kan stimulera A2A-receptorn. Många blir tillbakadragna innan de får den första psykosen och sitter ensamma och orörliga på sitt rum. Kanske skulle motion då vara positivt och kanske kunna förhindra ett insjuknande. Kan dock vara svårt att aktivera folk som vill vara inaktiva.
Geta
#1 Geta 2014-01-31 13:28
Det är en myt att schizofrena har rörelse- svårigheter med fin och grovmotorik.

Du har inte rätt att posta kommentarer