60 år efter det första antipsykotikat kom kämpar forskarna fortfarande för att förstå och behandla sjukdomen.

Läkemedel som ökar acetylkolin kan hjälpa hjärnan att filtrera ljud och minska hörselhallucinationer skriver Nature.

Felreglering av glutamat kan förklara varför det finns för mycket dopamin i vissa delar av hjärnan och för lite i andra delar, vilket kan ge en mängd olika symptom.  Se denna förklarande bild.

I England kostar schizofrenin per person 76000 pund dvs 836000 kr, men 50 % får inte rätt vård.

Positiva symptom minskar efter insjuknandet från 40 % och efter 6 år nås en platå, där bara 10 % har positiva symptom.

Vissa negativa symptom minskar efter 6 år, som brist på känslor och apati.

Inte så många har problem med ångest faktiskt.

Självmordsrisken är 5,6 %.

Atypiska antipsykotika har effekt mot positiva symptom, men forskarna försöker nu med nya angreppspunkter att skapa läkemedel mot kognitiva och negativa symptom.

Läkemedel som ökar acetylkolin kan hjälpa hjärnan att filtrera ljud och minska hörselhallucinationer.

Sedan 1999 har 219 nya läkemedel testats mot schizofreni men bara 8 har blivit godkända. 

Från Nature.

Du har inte rätt att posta kommentarer