Ansökan har lämnats in till amerikanska myndigheten FDA om godkännande av antipsykotikat brexpiprazol för behandling av schizofreni och som tilläggsbehandling vid depression.

Medlet har tagits fram av läkemedelsföretagen Lundbeck och Otsuka. Det är en serotonin-dopaminstabiliserare (SDAM), som är en lika stark partiell agonist på 5-HT1A och dopamin D2 receptorer och en blockerare av 5-HT2A och noradrenalin alfa1B/2C receptorer.

5300 patienter har hittills testat detta preparat.

Preparatet anses vara en efterträdare till Abilify vars patent går ut april 2015 i USA.

Läs mer hos Fierce Biotech.

Läs om brexpiprazol hos engelska Wikipedia.