Den första riktiga studien av oxytocin nässprays effekt på socialfunktion vid schizofreni kunde inte påvisa någon effekt på socialförmåga.

En ytterligare utvärdering tydde på reduktion av negativa symptom. Oxytocin har kopplats till empati och andra delar av socialförmåga.

Mindre studier av oxytocin har tidigare tytt på förbättring av socialförmåga.

Nackdelen med denna studie var att deltagarna fick också social-kognitionsträning, vilket kan ha försämrat oxytocineffekten.

Läs mer i Psychiatric News.

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2014-08-07 14:29
Jag tror att kognitiva och negativa symptom ställer till det med det sociala. T.ex negativa symptom där man knappt kan säga något, men kognitiva symptom är också besvärliga, som dåligt närminne. Tankestörningar kan försvåra t.ex man kan inte hålla tråden utan byter ämne ständigt och ibland i samma mening.
Geta
#5 Geta 2014-08-03 22:13
Konstigt att så många människor dock är socialt kompetenta. Personer med Downs syndrom brukar vara socialt kompetenta. Jag misstänker att vår dåliga sociala kompetens beror på autism.
Admin1
#4 Admin1 2014-08-03 21:58
Att samspela socialt kräver stora hjärnresurser. De är komplext att lyssna på vad någon säger, titta på ansiktsuttryck och tolka det samt fundera ut ett svar. Det finns massor av störningar vid schizofreni som kan försvåra detta. Värsta mardrömmen är väl ordsallad, när folk inte begriper vad man svarar.
Amandara
#3 Amandara 2014-08-02 20:02
Jag tror mera att det är hjärnan som är lite trasig på vissa strukturer som ger socialt samspel.....tfa sjukdomen liksom.
Geta
#2 Geta 2014-08-02 19:49
Vi missade bara tåget när det var aktuellt att träna upp den sociala förmågan. Sedan var det fönstret stängt.
Amandara
#1 Amandara 2014-08-02 19:45
Jag tror att ALLA människor är socialt kompetenta - det ligger i människans natur liksom...... men alla ORKAR inte vara så himla sociala till följd av sjukdom då.....

Du har inte rätt att posta kommentarer