schizofreni

Australiska forskare har tagit fram en helt ny typ av dopaminblockerare SB269652, som kan blockera dopamin allosteriskt dvs utanför det ställe där dopamin binds till receptorn.

Kemiskt liknar preparatet vanliga antipsykotika, som direkt blockerar dopamin på receptorn.

Den nya verkningsmekanismen skulle kunna ge mindre extrapyramidala biverkningar genom att det inte blockerar dopamin lika fullständigt som dagens antipsykotika.

Forskarna liknar preparatet vid en dimmer vad gäller att minska dopamin.

Forskarna säger att det är fortfarande långt till ett färdigt läkemedel av denna typ.

Läs mer hos EurekAlert.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-08-11 19:03
Detta verkar vara 50 % ett traditionellt antipsykotikum och till 50 % en något annan verkningsmekanism på samma receptor.

Forskarna skall visst nu försöka få fram ett bättre preparat än SB269652, som antagligen inte har vanlig D2-blockerande effekt utan som verkar enbart på det nya sättet.

Du har inte rätt att posta kommentarer