schizofreni

På en kongress presenterades att vid schizofreni är det överaktivitet i ventrala hippocampus, som ger dopaminöveraktivitet.

Detta ger en aktivering, som gör det svårt att skilja mellan viktig och oviktig information, vilket bidrager till psykos och psykossymptom.

Inaktivering av ventrala hippocampus kan vara rätta sättet att behandla schizofreni, men flera lovande preparat, som verkar där har misslyckats i kliniska tester, vilket enligt en hypotes kan bero på den tidigare behandlingen med dopaminblockerande antipsykotika.

På kongressen diskuterades även motivation och socialkognition.

Från Schizophreniaforum.org.