endocytos

Ny forskning tyder på att proteiner och gener kopplade till postsynaptisk täthet (PSD) har betydelse för schizofreni. Det tyder på att nya behandlingar kan utvecklas mot sådana brister.

PSD består av proteiner för celluppbyggnad och signallering, som är viktiga för att nervcellerna skall kunna kommunicera och för inlärning och minne.

PSD tros försämra glutamatsignaleringen genom att minska glutamatreceptorerna.

Forskarna fann att 143 proteiner som var annorlunda vid schizofreni och PSD. Dessa proteiner hade betydelse för endocytos, kalciumsignalering och långtidsförstärkning av nervcellerna.

Studien tyder på att möjlighet finns att utveckla nya läkemedel som påverkar Klatrin-medierad endocytos och som ökar glutamatreceptorerna.

Läs mer hos MedicalXpress.

Läs originalartikeln hos Molecular Psychiatry.

Kommentarer   
Ready
#2 Ready 2014-11-11 18:11
Det är alltid samma visa med nyheterna att forskarna har hittat något som har "betydelse" för schizofreni. Aldrig något riktigt genombrott.
Admin1
#1 Admin1 2014-11-11 16:22
Återvinning är en stor grej i dagens samhälle. Denna artikel menar att det är vid schizofreni fel på återvinningen av glutamatreceptorer och därför bli glutamatsignaleringen för svag. Effektivare återvinning av glutamatreceptorer mindre symptom.

Du har inte rätt att posta kommentarer