schizofreni

Kör hårt Viska-gubben! Du fixar det åt oss!

Var skall nya psykofarmaka komma från?

De stora läkemedelsföretagen har minskat kraftigt på sin forskning på nya psykofarmaka.

Det verkar som vi får lita till turen att hitta effekt mot psykiska sjukdomar hos läkemedel som redan finns mot andra sjukdomar.

För schizofreni har antibiotikat minocyclin verkat givit effekt och samma sak det blodförtunnande medlet Waran. Upptäckter som skett av en slump och tack vare läkares observationsförmåga. Men många av dagens psykofarmaka har också tidigare upptäckts av en slump, som antipsykotika.

För att öka chansen att hitta nya psykofarmaka bör läkare rapportera när läkemedel haft positiv effekt på psykiska symptom. I länder som Sverige och Danmark med stora databaser över läkemedelsanvändning och psykisk ohälsa är möjligheterna störst för detta.

Patientforum kan också deltaga genom att där får rapporteras om positiv effekt fåtts av annan medicinering inklusive receptfritt. Också narkotiska preparat kan vara intressanta. Databaser kan sedan skapas där resultaten lagras för forskarna att läsa.

Läs mer hos Nature.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-11-16 15:37
Om man hittar läkemedel, som redan finns, och som har effekt mot schizofreni, så finns vissa problem ändå. Ett sådant läkemedel skulle kosta 66 % av kostnaden av ett helt nytt läkemedel dvs ganska dyrt. Utan patent och chans att ta 3000 kr i kvartal för medicinen blir den stora frågan vem skall betala kliniska testerna för att bevisa effekten?

Kanske kan USA göra detta i och med att man kan få patent på gamla mediciner med effekt på en ny sjukdom. Idealet vore kanske att EU och USA delade på kostnaderna för kliniska tester.

Ett problem med kliniska studier är att de görs på enbart psykossymptom och sällan på psykoser, som är orsaker till inläggningar och de stora problemen, som tvångsvård. Det borde vara tvärtom.


Själv tror jag mest på blodtrycksänkande läkemedel, som betablockerande medel som har antistresseffekt och kanske därmed kan minska psykoser. Sömnmediciner kan kanske också ha viss effekt.
Ready
#1 Ready 2014-11-14 19:53
Jag har dock en stark känsla av att det inte blir någon uppföljning på upptäckten att Waran hjälper.

Du har inte rätt att posta kommentarer