Ett intressant nytt läkemedel mot kognitiva störningar för bl.a schizofreni befinner sig under utveckling i Spanien av företaget Iproteos, som är tänkt att förebygga, stoppa och återställa kognitiva förmågan.

Första testerna på människa sker 2016. IPR019 heter läkemedlet, som är en peptid, som blockerar ett protein i hjärnan, som kopplats till kognitiv nedsättning.

I djurförsök har IPR019 signifikant förbättrat inlärning och minne, vilket kan revolutionera behandlingen av sjukdomar i hjärnan, som nedsätter tankeförmågan.

Läs mer hos EurekAlert.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-01-28 19:18
Just preparat mot kognitiva symptom kan vara svåra att påvisa effekt. Ett par preparat har misslyckats hittills, men två preparat, som kommit ganska långt verkar ha effekt. Att det här är en peptid och kroppseget är intressant för biverkningarna kan vara få då.
Ready
#1 Ready 2015-01-28 17:30
Mycket glädjande, hoppas nu bara att läkemedlet klarar alla kontroller.

Du har inte rätt att posta kommentarer