Latuda verkar ge mindre fientlighet hos personer med schizofreni.

Inte heller höjs prolaktin, så det ger problem, men en låg nivå att biverkningar fanns som kan kopplas till prolaktin.

Detta har framkommit, när analys har skett av tidigare kliniska tester på Latuda.

Läs mer hos PRNewswire.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2015-04-08 13:23
Har varit i kontakt med fabrikanten för Latuda och fick detta svar:

Vi vet ännu inte när Latuda kan tänkas komma till Sverige. Vi beklagar detta.
Ready
#4 Ready 2015-04-05 22:20
Det som är så typiskt är att Latuda verkar var en ovanligt bra medicin och så blir det fördröjning. Det hade inte spelat så stor roll om det vore Zeldox.

Kan det vara så att Latuda aldrig kommer ut på den svenska marknaden?
Admin1
#3 Admin1 2015-04-02 22:01
För mig är det helt ofattbart. Trodde det skulle gå snabbt. Företaget förlorar pengar på att dra ut på tiden.
Ready
#2 Ready 2015-04-02 18:35
Det är väl ungefär ett år sedan som Latuda blev godkänt i EU. Varför kan vi ännu inte köpa Latuda?
Admin1
#1 Admin1 2015-04-02 16:45
De flesta antipsykotika minskar fientlighet och den effekten kommer snabbt inom 5 dagar, som effekten mot aggressivitet. Men effekten mot aggressivitet varierar mellan olika antipsykotika och Clozapine och Zyprexa är bäst.

Du har inte rätt att posta kommentarer