läkemedel

En substans med effekt på glutamat-receptorn, som fungerar mot schizofreni hos råttor har visat sig ge effekt inte via glutamat-receptorn utan genom att aktivera ett signalsystem i cellen, som heter G-protein kopplad signalering.

Substansen hade inte bara antipsykotisk effekt utan också förbättrade tankeförmågan (kognitionen).

Det öppnar upp för att behandla schizofrenisymptom på ett helt nytt sätt och inte bara via glutamatreceptorn.

Samtidigt så framstår inte teorin om glutamatunderfunktion, som trolig utan mer att glutamatsynapserna är instabila.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2015-05-10 16:09
Lyrica verkar på GABA och liknar därmed bensodiazepinerna. Lamotrigin eller Lamictal har indirekt effekt på glutamat och minskar frisättningen av glutamat. Jag har för mig att vid insjuknandet första gången är glutamat förhöjt och senare för lågt.
mumrik
#2 mumrik 2015-05-10 12:58
Verkar inte Lyrica på glutamat, jag gillade aldrig den medicinen...
Ready
#1 Ready 2015-05-09 21:25
Det vore ett framsteg om glutamatunderfunktion hypotesen kunde kasseras. Det spåret har väl längre varit tveksamt.

Du har inte rätt att posta kommentarer