Molecular Psychiatry

Brist på glutamatstimulering i hjärnan har ansetts vara en viktig orsak för kognitiv nedsättning vid schizofreni. 

Eftersom det gjorts redan studier på läkemedel med glutamatstimulerande effekt vid schizofreni, så har forskare lagt ihop resultaten från 17 olika studier för att se om det verkar finnas någon effekt.

Resultatet blev att ingen effekt på kognitionen fanns varken för alla summerade studier eller om enskilda preparat med glutamateffekt, när de gavs som tillägg till antipsykotika.

Läs mer hos Molecular Psychiatry.