psilocybin

I England skall hallucinogena svampar testas mot schizofreni.

Försökspersonerna skall få psilocybin, som är det ämne i dessa svampar, som ger hallucinationer och sedan med magnetröntgen försöker man studera vad som händer i hjärnan då. Forskarna tror att psilocybin verkar på samma ställe i hjärnan, som aktiveras av psykos.

Sedan ger de läkemedlet saracatinib, som de hoppas skall ta bort hallucinationerna och om det gör det kan det kanske bli ett läkemedel mot schizofreni. Saracatinib används normalt mot vissa cancerformer.

Forskarna verkar mycket hoppfulla inför dessa försök och hoppas på ett genombrott.

Läs mer hos Mail Online.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2019-09-17 09:53
Har inte läst något om det, men 95 % av nya läkemedel brukar misslyckas. De verkar har gjort testet i alla fall på friska personer har jag läst om.
Zoidar
#2 Zoidar 2019-09-17 07:56
Hur gick de med detta? Blev forskarna så höga av alla svampar att de inte kunde skriva om resultaten?
:-*
Admin1
#1 Admin1 2015-08-09 12:34
Får intrycket att de skall mäta effekten av saracatinib via effekten på synhallucinationer. Nu förekommer synhallucinationer bara hos 15 % av de med schizofreni, så om den effekten av psilocybin används så kan man kanske få effekt hos 15 %. Lite skeptisk alltså till detta projekt och det verkar vara en mindre bra modell för schizofreni. Narkosmedlet Ketalar tycker jag är en bättre modell för schizofreni.

Du har inte rätt att posta kommentarer