En studie på 81 unga personer mellan 13 och 25 år och som hade tidiga tecken på psykos fick hälften omega-3 under 12 veckor och andra hälften placebo.

Personerna följdes under 7 år. De som fick omega-3 hade 10 % risk att få schizofreni medan 40 % av kontrollgruppen.

Den här studien är en uppföljning av en studie som rapporterats tidigare. Omega-3 tros ge sin effekt genom antiinflammatorisk effekt, men omega-3 har fler effekter på bl.a dopaminupptag och nedbrytning.

Läs mer hos Live Science.

Läs artikeln hos Nature Communications. Vill du veta hur omega-3 kan verka läs Discussions.