Det franska läkemedelsföretaget Pierre Farbre håller på att utprova ett nytt antipsykotikum F17464, som verkar som dopamin-3-receptorblockerare och 5-HT1A partiell agonist.

Det unika i studien är inte bara läkemedlet utan att ett chip inopereras under huden på patienterna och rapporterar vissa mätningsdata via en mobiltelefon.

Chippet kan mäta läkemedelskoncentration, pH, temperatur och blodglukos.

Chippet är framtaget av ett schweiziskt företag EPFL. Pierre Fabre verkar ha som målsättning att när antipsykotikat är godkänt använda chippet på patienter för att mäta läkemedelskoncentrationen kontinuerligt för att övervaka behandlingen.

Läs mer hos Fierce Biotech.

Läs mer hos Pierre Farbre.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-11-14 14:24
Det har länge funnits vanföreställningar om inopererade chips, men de verkar inte förekomma här, så de är förmodligen sällsynta. Tekniken är intressant i och med den kan användas för att se om personen tagit sin medicin och vara ett alternativ till depåinjektioner. Men det skall bli intressant om metoden fungerar i praktiken och det vet vi nog ganska snart. Fast det är ju väldigt intressant med analyslabbet i kroppen i och med att labbsvaren är direkta.

Psykiatrin borde ha behov av chipanalyser t.ex ta ett blodprov på fingret på en patient och sedan lägga droppen på chippet och få direkt svar. Bra vid inläggningar t.ex

Du har inte rätt att posta kommentarer