pomaglumetad

Formeln för pomaglumetad

Läkemedelsföretaget Lilly hade ett glutamatantipsykotika pomaglumetad methionil, som misslyckades i sluttesterna på grund av dålig effekt och blev inget läkemedel.

Pomaglumetad minskar frisättningen av glutamat genom en presynaptisk effekt.

En ny analys av dessa misslyckade testdata tyder på att nyinsjuknade och personer, som inte fått nyare antipsykotika eller läkemedel som blockerar serotonin-2-receptorer verkar få effekt av preparatet.

Att testerna misslyckades berodde på att fel grupp fick preparatet och som inte hade störning av glutamatet i hjärnan. För att kunna använda preparatet bör det ges till personer med glutamatöveraktivitet.

Läs mer i EurekAlert.

Läs Abstract.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-12-09 17:18
Tror inte att ett preparat för nyinsjuknade har någon stor potential. Det är ca 1000 personer i Sverige per år och för liten marknad. De stora preparaten har 35000 användare var, som Zyprexa och Risperdal. Effekten måste vara bättre än enbart effekt mot psykossymptom hos nyinsjuknade. Risken med detta preparat är att de kanske bara ger effekt i ett par år och sedan måste byte ske till vanligt antipsykotikum.

Du har inte rätt att posta kommentarer