Behepan

Behepan tabletter innehåller vitamin B12

En ny studie visar att vitamin B12 i hjärnan är lägre hos äldre och är mycket lägre vid autism och schizofreni jämfört med jämnåriga.

Barn med autism under 10 år hade 3 gånger lägre nivåer och som en frisk 50 åring, vilket tyder på en förtidig nedgång i halt. Om B12 mättes i blod, så sågs inga skillnader utan enbart i hjärnan.

MetylB12, som är den aktiva formen av B12, är viktig i unga år för hjärnans normala utveckling via epigenetiska mekanismer. Lägre nivåer metylB12 i unga år kan negativt påverka hjärnans utveckling då och störa inlärning och minne senare i livet.

Forskarna tror att oxidativ stress i hjärnan kan sänka halten av B12.

Att ge tillskott av metylB12 och antioxidant, som glutation, kan kanske motverka oxidativ stress och därför kunna användas som behandling för att påverka sjukdomen.

Läs mer hos PRNewswire.

Läs artikeln hos Plos One.