NMDA-receptor

Glutamat eller NMDA-receptor

Lägre glutamat-aktivitet i hjärnan kan leda till schizofreni-symptom och därför intressant att behandla.

Läkemedel som stimulerar glutamat har testats mot schizofreni med blandade resultat.

Risken med glutamat stimulering är att nerverna kan bli överstimulerade och dö eller störningar kan ske i kontakten mellan nerver. Dessa problem kan mildras genom att stimulera glutamat-receptorer som inte ger sådana bieffekter.

Glutamat-receptorer, som innehåller en del, som heter GluN2A tros inte ha sådana effekter och positiva allosteriska modulatorer (PAM) som verkar på dessa receptorer har nu tagits fram. Olika sorts PAM kan ha väldigt olika effekter.

Dessa preparat duger inte som läkemedel, men kan ge kunskap hur dessa signalvägar på verkar schizofrenin och senare leda till nya läkemedel.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-02-28 13:42
Det verkar som vid insjuknandet är glutamat för högt och senare blir det för lågt. Den princip de kommer med här duger antagligen inte. För att glutamat-antipsykotika skall kunna användas under hela sjukdomsförloppet krävs glutamat-stabiliserare, som normaliserar glutamatnivåerna. Satsa på sådan forskning, så glutamat behandling blir framgångsrik.

Du har inte rätt att posta kommentarer