mediciner

Ett 20-tal antipsykotika finns i Sverige idag

En rapport om hur många nya mediciner mot schizofreni som befinner sig under utveckling i hela världen:

134 nya mediciner mot schizofreni

Vid schizofreni finns också ofta andra psykiska sjukdomar eller symptom:

360 mediciner finns under utveckling mot dessa, varav 60 verkar på helt nytt sätt.

Nya antipsykotika är inte så vanliga utan det är mest nya antidepressiva eller mediciner mot kognitiva brister (antikognita)

Läs mer hos PRNewswire.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-04-13 14:48
Det är de sista 10 åren, som antipsykotika börjat utvecklas med helt ny verkningsmekanism. men det har hittills inte gått så bra. Ett antipsykotikum mot psykos vid Parkinson (Nuplazid) verkar vara det första som kommer lyckas, men verkar ha ganska allvarliga biverkningar hos 1 %. Det är 95 % av nya läkemedel, som misslyckas och oftast på grund av dålig effekt. Att de misslyckas kan bero på många saker, men effekten är oftast testad på möss och råttor, som medicinen inte är avsedd för.

Det krävs nog smartare och mer träffsäkra tester som kan sortera bort de som inte fungerar tidigare. Att mediciner blir dyra beror delvist på att misslyckanden skall finansieras. Idag utvecklas ofta nya mediciner av småföretag, vilket kan leda tlll onödiga tester för BigPharma skulle säkert lägga ner dåliga preparat tidigare.

Du har inte rätt att posta kommentarer