En ny studie visar att död av nyfödda hjärnceller i hippocampus kan kopplas till mutationer i CACNA1C genen, som anses vara en riskfaktor för schizofreni, bipolär, depression, ADHD och autism med hög ångest.

Studien visar att ett läkemedel, som befinner sig under utveckling kan förhindra denna celldöd.

Död av nervceller i hippocampus har kopplats till en rad psykiska tillstånd, som schizofreni, ångest och depression.

Hippocampus tillhör en del av hjärnan, som är viktig för inlärning, minne, humör och ångest.

Forskarna visade också att ett neuroprotektivt läkemedel P7C3-A20, som utprovas, kunde förhindra celldöden orsakad av CACNA1C genen.

Forskarna tror att CACNA1C genen kan orsaka brister i  bl.a socialkognition, som finns vid autism och schizofreni.

Forskarna skall studera om P7C3-A20 kan lindra ångest hos möss. Om det lyckas tyder det på P7C3-A20 kan användas mot de viktigaste psykiska tillstånden.

Forskarna säger att CACNA1C är det mest viktiga genetiska fyndet hittills inom psykiatrin, men viktigast för schizofreni och bipolär.

Läs mer hos Science Daily.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-05-01 04:53
Intressant studie. Aerobisk motion stimulerar bildning av BDNF och ökar bildningen av nya hjärnceller i hippocampus. Det är bara 2 delar av hjärnan, som kan nybilda hjärnceller varav hippocampus är en del. Detta läkemedel verkar inte bilda hjärnceller via BDNF utan på ett annat sätt. Lite svårt att veta hur detta nya läkemedel kommer fungera.

Skall det ges vid tidiga tecken på psykos, så psykosen inte utbryter eller kan den också ges till de som redan har schizofreni. Det kan ju kanske bli ett skydd mot funktionsförluster, som psykoser skapar och kanske också förlust av antipsykotika effekt i samband med psykos. Det verkar som det kanske kan ges till de som redan har schizofreni. Men kan nya celler ersätta döda celler och kan de nya cellerna innehålla samma information, som de döda cellerna. Risken finns också att celltillväxten löper amok till hjärncancer, om celltillväxten påverkas.

Du har inte rätt att posta kommentarer