Cannabidiol

I cannabis finns CBD, som motverkar psykos och THC, som kan ge psykos

Cannabidiol (CBD), som finns i cannabis, verkar ha antipsykotisk effekt och genomgår tester mot schizofreni.

Hur den antipsykotiska effekten uppstår har varit okänt.
 
Nu visar kanadensiska forskare på att cannabidiol minskar känsligheten för dopamin, vilket skulle förklara effekten.

Det ger ett nytt sätt att behandla psykoser på genom att försvaga dopamin-signalerna.

Läs mer hos cantech letter.

Läs Abstract hos JNeurosci.

Nytt! Läs en utförlig beskrivning av farmakologisk effekt av CBD i PLOS Neurocommunity Blog.