Den amerikanske psykiatern Peter F. Buckley säger att även om stora framsteg gjorts i vård och forskning i schizofreni återstår stora utmaningar.

Utmaningarna är behandling mot kognitiva symptom, medicinavbrott och återfall i psykos. Ett problem med schizofreni är att symptomen överlappar med humörstörningar, som depression och mani.

Positivt är att kanske antiinflammatoriska läkemedel kan förbättra kognitionen och att biomarkörer kan ge diagnos och mäta behandlingseffekt. Studier pågår för att förbättra att medicinen tas, men depåinjektioner ger inte färre psykoser.

Hjärnträning med dataprogram verkar inte ge effekt, när man gör större studier på fler patienter.

25 % får schizofreni före 18 år och 25 % växer ut ur sjukdomen när de blir vuxna. 

Läs mer hos MedicalXpress.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2016-05-23 17:37
Kognitiv träning handlar inte enbart om dataprogram utan det finns annan träning också. Det lustiga är att de som forskar på dataprogrammen är helt övertygade om effekten. En professor var så optimistisk om hjärnträning med dataprogram att han trodde att det kunde i framtiden bota schizofreni genom att omforma hjärnan. Vi får väl se vad ytterligare studier kommer fram till. Programmen varierar också något från varandra. De är inte identiska.
Ready
#3 Ready 2016-05-22 20:43
Konstigt att träning med dataprogram inte hjälper. Förmodligen är det bättre att ägna sig åt kreativt skrivande, men kanske inte så lätt att förmå alla patienter till detta.
Admin1
#2 Admin1 2016-05-22 17:25
Det pågår en klinisk prövning i USA på hjärnträning, som ger nog säkrare besked än de studier han anser att hjärnträning inte ger effekt.

Att depåinjektioner inte minskar psykoser mer än tabletter kan bero på att dosen är statisk. Det kanske krävs extra doser med tabletter vid försämring. Sedan är återfallen lägre än 40-50 % per år om man också använder psykosociala behandlingar, som sjukdomshantering och familjeutbildning som tillägg. Tror risken sjunker till 5-10 % psykoser per år. Jag tror själv att antipsykotikadoseringen skall variera beroende på hur psykotisk man är. Tror man skall dosera efter hur länge man sover på natten. Dålig sömn beror ofta på förhöjt dopamin, som kan ge psykossymptom också.

Sedan för nyinsjuknade är inte psykosrisken 40-50 % utan 3-5 % om man doserar antipsykotika rätt. För nyinsjuknade kan depåinjektioner vara bättre tror jag, så det kan vara värt att forska mer på och ha längre uppföljningar i 5 år.
Bitte
#1 Bitte 2016-05-21 21:24
Intressant.

Du har inte rätt att posta kommentarer