Vertisan

Vertisan stimulerar de receptorer, som kan ge viktökning när de blockeras av antipsykotika, som Clozapine, Zyprexa och Seroquel/Quetiapine

Läkemedlet Vertisan, som innehåller betahistin finns nu i Sverige mot Menière’s syndrom med relativ få biverkningar.

Preparatet har stimulerande-effekt på H1-receptorer. Blockering av dessa receptorer har kopplats till viktökning av vissa antipsykotika.

En klinisk studie på Vertisan plus Edronax gavs till Zyprexa/Olanzapin och viktökningen minskade med 60 %.

På råttor gav Vertisan tillsammans med Zyprexa/Olanzapin en minskad viktuppgång med 50 %.

Studierna är otillräckliga, men den behandling som finns mot viktökning är inte så bra och vid Clozapine och Zyprexa/Olanzapin sägs att viktökningen måste accepteras p.g.a god effekt. 

Läs i FASS om Vertisan.

Läs mer på Viska om medlet.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-09-15 17:15
En del har gått upp 20-50 kg på Zyprexa, så att testa betahistin kan vara intressant. Preparatet kostar 700 kr för 100 tabletter., så det är överkomligt. Om viktökningen halveras blir det som Risperdal ungefär. Ett ännu bättre kombinationspreparat med Zyprexa är på gång, som ger knappt någon viktökning alls, men det blir säkert dyrt.

Du har inte rätt att posta kommentarer