synaps

Synapserna, som ovan fungerar sämre vid förhöjt STEP

Ett protein, som kallas STEP är förhöjt i hjärnan vid Alzheimers, vilket kopplats till sämre tankeförmåga p.g.a sämre kontakt mellan nervceller.

STEP är också förhöjt vid schizofreni, Parkinsons och Fragile X, vilket ger möjlighet för nya mediciner, som verkar på STEP. 

En studie i en musmodell för schizofreni, där STEP-genen tagits bort eller ett läkemedel gavs, som hämmade STEP förbättrades kognitionen.

Försöken tyder på att en STEP-hämmare kan få betydelse inte bara för schizofreni utan också andra hjärnsjukdomar. 

Läs mer hos ScienceBlog.

Läs hela artikeln hos Molecular Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2016-10-20 12:41
Tror att aerobisk motion, som jogging och gymmande ger bäst effekt hittills och 40 % förbättring av kognitionen. Att ta fram ett läkemedel via STEP kan nog ta 15 år. Så det ligger långt fram i tiden. Om kognitionen är dålig blir det svårt att jobba och klara sig själv.
Ready
#1 Ready 2016-10-19 22:09
Mycket lovvärd nyhet. Jag tror att förbättring av kognitionen med bara några få procent kan få väldigt stora konsekvenser i längden.

Du har inte rätt att posta kommentarer