schizofreni

En färsk klinisk studie antyder att kosttillskottet sarkosin förstärker effekten av antipsykotika rapporterar Biological Psychiatry.

Sarkosin är en naturligt förekommande aminosyra, som verkar på en typ av glutamatreceptorer i hjärnan (NMDA), som anses påverkade vid schizofreni.

Studien var liten, men dubbelblind och stödjer att sarkosin i kombination med antipsykotika kan förbättra kognition, minska positiva symptom, minska negativa symptom och öka total funktion statistiskt signifikant jämfört med placebo.

NMDA receptorerna anses viktiga vid schizofreni, då läkemedel, som blockerar denna receptor, som PCP och ketamin skapar psykotiska symptom, som liknar schizofreni.

Försök med att stimulera NMDA funktionen hos individer med schizofreni med glycin, D-serin och D-cykloserin har krävt höga doser, har haft modesta effekter och förefaller bara förbättra de negativa symptomen av sjukdomen och ej positiva symptom.

Sarkosin däremot verkar kräva lägre doser och förbättrar både positiva och negativa, som kognitiva symptom.

Studien är liten och fler större studier är nödvändiga för att klarlägga sarkosinets effekt vid schizofreni.

Källa:

Veritas Medicine

Du har inte rätt att posta kommentarer