Fanapt

Fanapt kan snart kanske bli godkänd i EU i början av nästa år och innehåller iloperidon. Fanapt har funnits i USA sedan 2009.

En utvärdering har gjorts av Fanapt och kommer fram till att det är ett lovande läkemedel för schizofreni och särskilt för personer, som inte tål andra antipsykotika och lämpligt som förstahandsmedel. 

Vanliga biverkningar är milda, som yrsel, lågt blodtryck, torr mun och viktökning (medelvärde 2,1 kg).

Kan förlänga hjärtats QTc-tid. Låg risk för akatisi, extrapyramidala symptom, förhöjt prolaktin eller påverkan av ämnesomsättningen.

Att undersöka kostnad i relation till effekt behövs för veta dess plats i terapin. 

Läs mer hos Dovepress (hela artikeln kan läsas, som pdf genom att klicka på här)