Ingressa

Ingrezza nu godkänt i USA och kan finnas på vissa apotek där nästa vecka redan.  

Läs mer hos Neurocrine.

Läs mer vad FDA skriver.

Artikel i Läkemedelsvärlden.

En slutprövning av valbenazin (Ingrezza), som är en selektiv vesikulär monoamintransport 2 hämmare har visats signifikant förbättra tardiv dyskinesi vid schizofreni, schizoaffektiv eller humörstörningar.

Valbenazin gavs en gång dagligen och 85 % hade också antipsykotika samtidigt. Många hade dessutom andra mediciner också.

De mest vanliga biverkningarna var trötthet, akatisi och muntorrhet.

Symptomen på sjukdomen förvärrades inte av valbenazin.

Preparatet kan bli godkänd i USA i år för det har fått prioritet och besked kan komma nästa månad. Längre studier planeras för att se hur effekten blir på längre sikt.

Läs mer hos Helio.

Läs originalartikeln i Amer J Psych

 

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2017-09-09 13:10
Läs mer om Ingrezza här:
http://www.mdmag.com/medical-news/review-helps-doctors-decide-how-much-to-push-for-valbenazine-for-td
Admin1
#4 Admin1 2017-04-17 14:25
Hur vanligt är tardiv dyskinesi idag? Troligen en låg siffra. Psykosregistret omfattar 14 000 personer och av dem får 1 % allvarliga biverkningar av läkemedel år 2015. Tardiv dyskinesi är en allvarlig biverkan. Orsaken att siffrorna är låga beror på att 30 % får Clozapine, där risken för denna biverkan är nästan noll. Sedan har de flesta nyare antipsykotika med lägre risk än gamla antipsykotika - 70 %. Sedan antipsykotika doserna är lägre idag än förr t.ex förr gavs ofta 10-20 mg Haldol per dag medan idag ges 2-4 mg Haldol per dag, men de flesta får preparat med lägre risk för tardiv dyskinesi än Haldol. Här på sajten har bara två fått diagnosen TD, men ett par som trott sig ha TD hade det inte enligt neurolog. Det är inte så lätt att diagnosticera extrapyramidala biverkningar olika sådana biverkningar kan samverka och ge konstiga symptom.
Admin1
#3 Admin1 2017-04-17 13:51
Det är bra att titta på videon hur de olika ofrivilliga rörelserna ser ut. Om man sett videon, så misstänker man att en psykiater vid ett patientbesök borde märka ofrivilliga rörelser för de är ganska i ögonen fallande.
Admin1
#2 Admin1 2017-04-13 19:27
Det kan kanske gå att få det på licens i Sverige snart. Frågan är om Neurocrine har någon representant i Sverige.
Admin1
#1 Admin1 2017-03-28 19:09
Den 17 april kan komma besked om godkännande eller om kanske det krävs mer undersökningar. Det finns ytterligare läkemedel mot tardiv dysinesi på gång.Om det blir godkänt kan det senare komma godkännande om långtidsbehandling eftersom sådana undersökningar skall göras.

Du har inte rätt att posta kommentarer