Inderal innehåller propanolol. Felkorrigeringen fungerar ofta dåligt vid schizofreni

Livet är fullt av beslut och det kan vara svårt att veta om du fattat rätt beslut. Men betablockeraren propranolol, som blockerar noradrenalin kan öka ditt självförtroende och bli en ny behandling för schizofreni och OCD.

Metakognition styr hur vi litar på våra beslut och hur vi mäter vårt beteende och förmåga. Vid schizofreni och OCD finns många symptom som tyder på dålig metakognitiv förmåga.

I studien visades att dopaminblockerare inte påverkade metakognitionen medan propranolol gav en förbättring. Forskarna tror att när man gör fel frisätts noradrenalin, som gör att minnet vad man nyss gjort försvinner, vilket gör att man inte lär av sitt misstag.

Forskarna hoppas också att propranolol skall kunna förbättra minnet.

Läs mer hos New Scientist.