Evista hette raloxifen, när patentet gällde

Raloxifen har östrogeneffekt i ben och hjärna, men ej i andra vävnader och ger ej bröstcancer mm

Eftersom kvinnornas östrogen anses ge mildare sjukdom, så har raloxifen givits som tillägg till antipsykotika både till män och kvinnor för att minska symptom.

En metaanalys av de studier, som gjorts på 561 patienter visade på en moderat effekt och effekt på totala symptom, positiva, negativa och allmänna symptom enligt PANSS-testet.

Inga effekter sågs på depression och kognitiva symptom.

Det som förvånade forskarna mest var den stora effekten på positiva symptom.

Läs mer hos Psych Congress.

Läs original artikeln hos npj Schizophrenia.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-02-21 18:19
Intressant, men det kan vara svårt att bevisa tilläggseffekt, därför symptomen är inte tillräckligt stora, så placeboeffekten blir betydelsefull. Det kan delvis kompenseras med fler försökspersoner. Lättast att bevisa effekt är vid mycket symptom t.ex vid inläggning.

Du har inte rätt att posta kommentarer