Rxulti

Rxulti  finns som tabletter (0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg och 4 mg) och kommer till apoteken i början av 2019

Den aktiva substanseni är brexpiprazol, ett antipsykotiskt medel som binder primärt till dopamin D2-receptorer, serotonin 5-HT1A och 5-HT2A-receptorer och noradrenerga a1B / 2C-receptorer.

Fördelarna med Rxulti är dess förmåga att förbättra psykotiska symptom.

De vanligaste biverkningarna är akatisi och viktökning.

Den fulla indikationen är behandling av schizofreni hos vuxna.

Läs mer hos EMEA.

Rxulti är en vidareutveckling av Abilify, men med mindre dopaminstimulering 40 % mot Abilifys 60 %. Abilify skiljer sig från övriga antipsykotika, men Rxulti liknar mer de övriga än Abilify.