Cannabidiol

Cannabidiol

En randomiserad studie på cannabidiol (1000 mg/dag), som tilläggsbehandling till antipsykotika vid schizofreni (43 personer) jämfört med placebo (45 personer) i 6 veckor visade på modest effekt på positiva symptom.

Ingen effekt på negativa symptom, men förbättring på kognition och daglig funktionsförmåga, som inte var signifikant statistiskt.

Läs mer hos The Mental Elf.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-08-25 19:20
Det var få bara 43 personer, som fick CBD. Sedan är det svårt att bevisa effekt på tilläggsbehandling för symptomen är inte stora. Det är lättast och bevisa effekt med enbart CBD till personer som är inlagda för då är symptomen maximala. Ofta kan ett preparat verka lovande när man testar på 50 - 200 personer, men sedan vid 1000 personer så ser man ingen effekt. Händer ganska ofta. Det är bara 1 av 20 nya läkemedelsprojekt som lyckas och bara 1 av 3 nya läkemedel ger vinst.

Du har inte rätt att posta kommentarer