En studie med magnetröntgen av hjärnan visade att personer som aldrig haft psykos, men med störande psykossymptom hade onormal aktivitet i hjärnan jämfört med normalpersoner, som också utförde ett minnestest, som använder de delar av hjärnan, som är påverkade vid psykos.

När en enkeldos av cannabidiol (CBD) gavs blev den onormala hjärnaktiviteten mer normal.

Tidigare har visats att THC som finns i cannabis kan ge psykossymptom, medan CBD har motsatt effekt. 

En klinisk studie skall startas för att undersöka om de med hög risk för psykos kan undvika att få psykos genom medicinering med CBD och om schizofreni kan undvikas på så sätt.

Läs mer hos Kings College London.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-09-08 19:11
Det var ingen stor studie utan en pilotstudie. Så att satsa på en klinisk studie är en chansning, men som kan betala sig om det lyckas. Jag är inte helt säker på det, eftersom ingen normalisering inträdde.

Du har inte rätt att posta kommentarer