Lavendel verkade på GABAA receptorer där också bensodiazepiner verkar

Forskare har kartlagt hur det rogivande ämnet i lavendel verkar och menar att det kan bli ett lugnande läkemedel.

Forskarnas slutsats är att linalool verkar via olfaktoriska nervceller (luktsinnesceller) som i nästa steg aktiverar hjärnans GABAA -receptorer.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.