En ny studie på 170 personer med schizofreni och herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) visade att antivirusläkemedlet valaciclovir inte förbättrade kognitionen och arbetsminne och visuospatialt minne.

En tidigare studie på färre patienter hade sett en sådan effekt.

I denna studie fann att närvaro av HSV-1 virus finns tyder på em mer akut form av schizofreni.

Men valaciclovir är enbart aktivt när viruset förökar sig och inte när det är vilande och därför kanske ges vid pågående virusinfektion.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Du har inte rätt att posta kommentarer